Clasa a II-a - CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE ...

Porumbiţa îşi desfăcu aripile şi zbură de acolo. (Furnica şi porumbiţa, de Lev Tolstoi). 1. Proverbul care s-ar potrivi acestui text este: a. Cine seamănă.

Clasa a II-a - CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE ... - conectat

coasta dinspre Dunăre şi se deschidea către Baltă, se afla Valea Morii. În adâncul ei, tupilat, liniştit şi tulbure, zăcea Eleşteul.

nimerit în capcană. (Lev Tolstoi, Maimuţa şi vulpea). 1. Animalele pădurii şi-au ales drept conducător pe: a. vulpe; b. maimuţă;.

Porumbiţa îşi desfăcu aripile şi zbură de acolo. (Furnica şi porumbiţa, de Lev Tolstoi). 1. Proverbul care s-ar potrivi acestui text este: a. Cine seamănă.

10 мая 2012 г. ... 2. În Persia se juca șah: a. în sec. IV; b. în sec. VI; c. în sec. III; ... Cuvântul dar din construcția Dar prinţul trecea este:.

21 янв. 2022 г. ... B. Ce iarnă putea să fie! O iarnă cum nu-mi imaginasem că poate exista pe pământ. ... (Veronica D. Niculescu, Iarna lui Isidor).

În cuvântul iarna, sunetul „n” se aude: a. la începutul ... litera „r” (mic de tipar) apare de: a. de 7 ori; ... b. litera finală; c. litera iniţială;.

5 дек. 2012 г. ... (Ionel Teodoreanu, Basmul toamnei). C. Deschid cu teamă uşa cămării de-altădată. Cu cheia ruginie a raiului oprit,.

5 дек. 2012 г. ... FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45. ComPer – Comunicare, Etapa I, Clasa I. 3. 14. Cuvântul ciocolată se desparte în silabe astfel:.

5 дек. 2012 г. ... Arborele de cacao poate atinge 8 metri în 12 ani, înflorește în tot cursul ... c. utilizarea arborelui de cacao pentru obţinerea ciocolatei;.

21 апр. 2018 г. ... Nota: Toate subiectele sunt obligatorii. ... 2. Continentul situat în cele patru emisfere este: a. Asia b. America de Sud c. Africa.

5 дек. 2012 г. ... a. silitor; b. leneș; c. muncitor; d. gospodar. 4. Care cuvânt este despărțit corect în silabe? a. el-e-gan-tă; b. cu-vin-te; c. tab-lo-uri;.

În capătul sudic al peninsulei Malacca se află oraşul . ... podişul notat cu litera j, podişul notat cu litera k, insula notată cu litera l, arhipelagul.

12 дек. 2012 г. ... ComPer – Mate 2000, Etapa I, Clasa a V-a ... Cel mai mare număr natural scris cu cifrele 5, 6, 7, folosind pe fiecare dintre ele o singură ...

12 дек. 2012 г. ... ComPer – Mate 2000, Etapa I, Clasa a III-a ... 5. 8. Alina s-a hotărât ca din culegerea de matematică COMPER, care are 150 de pagini, ...

12 дек. 2012 г. ... ComPer – Mate 2000, Etapa I, Clasa a VI-a. 1. CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER. EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA I – 12 ...

Al treisprezecelea termen al şirului 5, 10, 20, 40, 80, …. , este: a. 10240 b. 20480 c. 5120 d. 2560. 14. Într-o clasă, numărul băieţilor este 40% din ...

Produsul numerelor 35 şi 97 este: a. 3395 ... Suma dintre cifra zecilor şi cifra zecilor de mii ale numărului dat este ... Un număr care nu se află pe.

În figura de mai jos este pusă în evidenţă desfăşurarea unui paralelipiped ... Pentru vopsirea unui cub cu latura de 6 dm se folosesc 180 g vopsea.

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45 ... În acest caiet el a notat fel de fel de obiceiuri populare pe care le-a aflat pe parcursul vieţii.

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45. 1. CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI ... Care număr, scris cu cifre romane, este cel mai mare ?

(Eugen Jianu, Locuitorii pădurii). 1. Pasărea prezentată în text este: a. rândunica; b. vulturul; c. barza; d. cocoşul de munte.

14 апр. 2018 г. ... Aliniamentele de munţi care separă Europa de continentul Asia sunt: ... d. sare. 4. Țărmurile cu fiorduri sunt specifice statului numit:.

30 мар. 2019 г. ... Subiectul I (20 puncte). Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:.

d. opt sute optzeci şi opt. 5. Câtul numerelor 56 şi 8 este: a. 7 ... Primele trei numere mai mari decât 75 au produsul cifrelor numere cuprinse între: a.

29 февр. 2020 г. ... Concursul Național de Geografie „Terra” – Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București ... Total Subiectul I (1+2+3+4) = 16 puncte.

„MICUL ȘCOLAR”. Ediția a III-a. ETAPA NAȚIONALĂ. 18 mai 2019. CLASA a IV-a. 1. Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.

23 янв. 2020 г. ... (Frații Grimm, Scufița Roșie). STANDARD. 1. Pentru scrierea titlului s-au folosit: a. 4 cuvinte; ... d. dintr-un film. 3. Scufița Roșie era:.

„MICUL ȘCOLAR”. Ediția a III-a. 2 martie 2019. ETAPA JUDEȚEANĂ. CLASA PREGĂTITOARE. 1. Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.

11 мая 2019 г. ... Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa. Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa ... Dârza-Crevedia. Sterea Gheorghița.

23 янв. 2020 г. ... (M. Sântimbreanu, Melcul mincinos). STANDARD. 1. Numărul de alineate al fragmentului este: a. două; b. trei; c. cinci; d. patru.

1 апр. 2017 г. ... O florăreasă are la vânzare 300 lalele și zambile, unele roz, altele albe. Dintre acestea 125 nu sunt albe, iar 185 nu sunt lalele.

23 янв. 2020 г. ... ComPer – Limba şi literatura română, Etapa I – 2019-2020, Clasa a III-a. 1. CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER.

6 июн. 2012 г. ... (Boris Crăciun, Poveşti, proverbe, ghicitori – antologie tematică pentru clasele I-IV). 1. Textul este: ... tâlc (cu învăţătură).

23 мар. 2022 г. ... Unităţile de învățământ preuniversitar. În atenția doamnei/domnului director. Referitor: Concursul național ,,MADE FOR EUROPE".

16 апр. 2016 г. ... De câte ori folosim cifra 3 în scrierea numerelor cuprinse între 0 și 35? ... Ieri am citit jumătate dintr-o poveste, adică 12 pagini. Câte ...

Citeşte cu atenţie textul, apoi bifează în grilă răspunsul corect: STANDARD ... Identifică forma de plural a substantivului cuvânt: a. cuvințel; b. vorbe;.

„MICUL ȘCOLAR”. Ediția I. 16 aprilie 2016. CLASA a III - a. 1. Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

5 дней назад ... ComPer – Limba şi literatura română, Etapa naţională – 2021-2022, ... îi plac benzile desenate şi care se uită cu taică-său la filme horror.

24 мая 2019 г. ... Neghiniţă era frumos ca o piatră scumpă; şi era mic cât o neghină; şi avea nişte ... (Neghiniţă – fragment, Barbu Ştefănescu Delavrancea).

18 мая 2019 г. ... În șirul 1, 10, 2, 9, 3, 8, 4, 5, păstrându-se aceeaşi regulă, numărul 7 ... Completează spațiile punctate cu răspunsurile corecte:.

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.