restituire dex

Domiciliu: Localitatea....................................................................cod poştal.................... Strada.

IBAN RO. BRDE. SV. **. BRD Finance IFN SA. Sediul social: Turn BRD - Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7 et. 15, cam. 241, sect. 1, 011171 Bucureşti, România.

797/09.10.2017 a O.U.G. nr.68/2017 pentru completarea O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi ...

Denumirea unităţii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul sau organul fiscal competent în administrarea acestuia.

un prizonier va fi eliberat conform ERS. • ERS permite FNP să fie deportați din UK cu până la 270 zile înainte de jumătatea sentinței.

candidat RESPINS, în cadrul sesiunii de admitere iulie 2021, la programele studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență (IF), ...

Mecanismul de restituire a bunurilor imobile preluate abuziv de statul român comunist. - Rezumat teză de doctorat -. Coordonator: Prof. univ. dr.

solicit incetarea politei RCA si restituirea diferentei dintre prima de asigurare platita si si cea ... Verificare Poliţe (nume/prenume/semnatura): .

Observatii: Actele se depun la Compartimentul Fond Funciar, PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA, str. M.Kogalniceanu nr.1, judetul Olt. 5. Solicitare teren ...

taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu ... având numărul de înmatriculare*3) ...

1 нояб. 2017 г. ... str. Constantin Aricescu, nr.5-7, parter-demisol, sector 1, Bucureşti;. Tel.: +4021-231.00.54; 231.00.79; 231.00.90; 231.07.13; 230.32.48; ...

195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. 1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog să-mi restituiți permisul ...

Model cerere restituire contravaloare bilet de tratament balnear. Catre,. Casa Judeteana de Pensii Bihor. Subsemnatul (a)…………………………..…………..……. beneficiar al ...

Prin prezenta, .........................................................................................................................*3), cu.

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor pentru o experiență mai bună.